SEARCH

謝謝陽光小屋提供這麼好玩的行程

回文章列表 發表於2016-11-15
惠雯

我會大力推薦陽光小屋給周圍想去西藏的朋友的唷!

hi~

C團的導遊平措講解深入且態度誠懇服務良好~
司機開車也很平穩~時間掌控上也很恰當,
我隊導遊和司機的服務非常滿意。
另外Adina更是全程對團員故前顧後,謹慎又貼心~~
照顧團員就跟媽媽一樣細心~非常棒!!

最後,謝謝陽光小屋提供這麼好玩的行程,
服務熱忱貼心的領隊/導遊/司機,
更是讓整趟旅遊大大加分,留下美好的西藏回憶!
我會大力推薦陽光小屋給周圍想去西藏的朋友的唷!

From:惠雯

--------------------------------------------------------------------------------------