SEARCH

二次參團的最佳選擇,陽光小屋

回文章列表 發表於2015-10-27
Karen

導遊和司機維持陽光小屋的水準,很棒。

Dear Sunny,

謝謝你和Hannah一路照顧,最愛你們了!導遊和司機維持陽光小屋的水準,很棒。
因為在大陸網路頻寬不足,大家分享的實在沒辦法下載。
請將照片光碟連同收據一起寄到以下地址即可,非常感謝

From:Karen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karen是第二次參加陽光小屋的行程。去年去過西藏的她,今年選擇和陽光小屋一起去色達旅行。認識一群志同道合的朋友,現在她們時不時也會相約聚會,討論彼此的旅行藍圖呢!